top of page

| 50 גוונים של כחול

זוג אנשי חיל הים, וארבעת ילדיהם, עברו לביתם החדש באשקלון. הבית הקיים נדרש לשיפוץ ובעיקר להתאמה למשפחה, שהאהבה לים היא חלק בלתי נפרד מחייה.

 

הפריטים שמרכיבים את הבית לוקטו במשך תקופה ארוכה ולכל אחד סיפור משלו. חלק מהפריטים שופצו וחלקם נשארו במצב המקורי. בין האלמנטים המיוחדים ששולבו בעיצוב קיבלה מקום של כבוד כורסת ויטנג'  שהביאה איתה המשפחה במיוחד מארה"ב, לאחר תקופה שגרו במקום. 

צלם:  Peled Studios / יואב פלד צילום אדריכלות

bottom of page